INSPIRATIESESSIE: SPELEND LEREN

Wil jij met je team aan de slag met spelend leren? 
Super!

Zijn jullie op zoek naar een enthousiast persoon die jullie kan begeleiden bij
een 
duurzame implementatie van spelend leren? 
Geweldig!
Ik kom jullie graag helpen/ondersteunen bij dit proces!

Praktisch, praktisch, praktisch
Inmiddels mag ik mijzelf ervaringsdeskundige noemen op het gebied van spelend leren en alle facetten die daarbij horen om vanuit een leerdoel een les spelenderwijs invulling te geven. 

Het wegnemen van (praktische) obstakels is heel belangrijk om een onderwijsverandering succesvol te laten zijn.  Tijdens de inspiratiesessie zullen we dan ook samen, praktisch aan de slag gaan.
We bekijken:
– hoe je vanuit een lesdoel tot een spelles kunt komen
– welke handige tools je kunt inzetten tijdens de praktijk
– hoe je met minimale voorbereiding een krachtige spelles kunt aanbieden
– waar je eenvoudig en snel (gratis) materialen kunt vinden    

Meester Pieter spelend leren bewegend leren coöperatief leren over mij

Niet alleen ‘leuk’, maar een krachtig leermiddel

Wat ik onwijs belangrijk vind, is dat spelend leren niet alleen gezien wordt als ‘leuk’. Tijdens de inspiratiesessie zal ik zodoende kort en krachtig de theorie induiken om de kracht van spelend leren toe te lichten, onderbouwd vanuit onderzoek en literatuur. 
De kracht van spelend leren in het kort:
– Motivatie
– Vergelijkbare/hogere leeropbrengsten
– Ontwikkeling 21e eeuwse en executieve vaardigheden

Mijn achtergrond

Tijdens en na mijn studie: ‘Master Leren en Innoveren – teacher leader’ heb ik mij ontwikkelt in het kritisch kijken naar effectief onderwijs en op welke wijze onderwijsvernieuwingen in organisaties kunnen worden geïmplementeerd. Ik heb mij verdiept in de kracht van spelend leren en ervaar dit wekelijks in de praktijk, daar ik zelf lesgeef aan groep 5.
Deze kennis op het gebied van het implementeren van onderwijsvernieuwingen gebruik ik om schoolteams te begeleiden tijdens hun veranderproces.  Ik vind het belangrijk om een spreker te zijn die het team écht weet te activeren. Niets is zo demotiverend als een team die enthousiast is na een inspiratiesessie, maar waarbij de onderwijsverandering in de periode erna niet/nauwelijks van de grond komt. Door tijdens de inspiratiesessie tips en tools aan te reiken en de deelnemers praktisch aan het werk te zetten, wordt direct een eerste stap gezet voor de implementatie van spelend leren.
HIER NOG WAT THEORIE KOPPELEN AAN WAT IK TIJDENS SESSIE ZAL INZETTEN.

 Wat mag je verwachten?

Een inspirerende sessie gericht op spelend leren:
– met een enthousiaste spreker die nog met de voeten in de klei staat (leerkracht groep 5)
– met een praktische insteek
– waarbij deelnemers actief aan het werk worden gezet (meer ‘doen’ dan ‘luisteren’)
– gericht op groep 3 t/m 8
– gericht op de vakgebieden: rekenen, spelling, taal en woordenschat
– met een krachtige, theoretische onderbouwing
– met de mogelijkheid tot verdere begeleiding/samenwerking om spelend leren écht structureel  in te zetten op jullie basisschool!

Hopelijk spreken én zien we elkaar snel!

Met vriendelijke groeten,
Pieter 

Winkelwagen
[]